RICoS, a.s., Švermova 2, Vrútky 038 61, Slovensko
Generálny riaditeľ
Anton Williger
Email: ricos@ricos.sk
Tel./fax: +421 4283914
Email: ricossro@gmail.com

RICoS a.s.
Švermova 2
038 61, Vrútky

IČO: 363 979 11
DIČ: 2020122005
IČ DPH: SK2020122005

Registrovaný v OR Okresného súdu Žilina
oddiel Sa vložka č.1092/2pobočka - západné slovensko
Koniarekova 19
917 21 Trnava
Ing. Stanislav Maršálek
inšpektor PPO a znaled RID
Email: stanislavmarsalek@zos.sk

Kontakt

Hlavné sídlo v centre Vrútok rozšírila aj vysunutá kancelária na východnom Slovensku v Košiciach.

2012-2021 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting