RICoS, s.r.o., Švermova 2, Vrútky 038 61, Slovensko
Úvodná stránka

Vitajte na nových webových stránkach spoločnosti RICoS s.r.o., kde nájdete všetky potrebné informácie o nás a našej činnosti.

RICoS,s.r.o. je firma ktorá vykonáva činnosti zamerané na realizácie stavebných činností – novostavby, rekonštrukcie, opravy od rodinných domov až po budovy občianskej vybavenosti.
Na tieto zákazky vypracujeme projekty ,vykonáme inžiniersku činnosť a samostatnú realizáciu až po kolaudačné konanie.
Vo vlastnej réžii vykonávame všetky práce HSV a PSV .

Druhou hlavnou činnosťou je vykonávanie prehliadok, opráv, údržby, revízií a skúšok Určených technických zariadení plynových, tlakových, elektrických. Nedeštruktívne skúšanie Dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel. Zváranie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.

Samostatnou činnosťou je montáž a oprava ÚK a ZTI v budovách i vonkajších rozvodov.


Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 66/2001, zo dňa 19.02 2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č.513/91 Zb. Do roku 2009 hlavnou náplňou bola stavebná prevádzková údržba budov a vykonávanie opráv a montáži UTZ pre ŽSR. Od 27.05.2009 spoločnosť vykonáva hlavne revíznu činnosť na určených technických zariadeniach a po získaní oprávnenia na výkon vzdelávacej činnosti pre pracovníkov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov aj overovanie týchto pracovníkov.

2012 © RICoS s.r.o. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting