RICoS, a.s., Švermova 2, Vrútky 038 61, Slovensko

RICoS, a.s. je spoločnosť ktorej hlavnou aktivitou je vykonávanie činností Určených technických zariadení plynových tlakových, elektrických. Nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc dráhových, zdvíhacích a dopravných vozidiel. Zváranie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.

Inšpekčný orgán spoločnosti RICoS, a.s. – IO RICoS používa pri svojej činnosti len také postupy a metódy inšpekcie, ktoré trvale zabezpečujú zachovanie dôvernosti pri všetkých informáciách, ktoré získal pri výkone inšpekcie.
IO RICoS nezverejňuje informácie o klientoch do verejne dostupného priestoru. Výnimku zo záväzku dôvernosti o konkrétnom predmete inšpekcie alebo žiadateľovi predstavuje situácia, kedy musí inšpekčný orgán uvoľniť informácie (napr. pre Dopravný Úrad, šetrenie nehodovej udalosti a pod.), alebo na základe zmluvného vzťahu so SNAS.


Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 66/2001, zo dňa 19.02 2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č.513/91 Zb. Do roku 2009 hlavnou náplňou bola stavebná prevádzková údržba budov a vykonávanie opráv a montáži UTZ pre ŽSR. Od 27.05.2009 spoločnosť vykonáva hlavne revíznu činnosť na určených technických zariadeniach a po získaní oprávnenia na výkon vzdelávacej činnosti pre pracovníkov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov aj overovanie týchto pracovníkov.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 05. 01.2017 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu : RICoS, s. r. o., na nový názov spoločnosti :
RICoS, a. s..
Nový názov vznikol v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka zlúčením RICoS, s. r. o., ako nástupníckej spoločnosti a RAILWAY INSPECTION s. r. o., ako zrušovanou spoločnosťou, ďalej transformáciou RICOS, s. r. o., z právnej formy - spoločnosť s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Úvodná stránka

Vitajte na nových webových stránkach spoločnosti RICoS, a.s., kde nájdete všetky potrebné informácie o nás a našej činnosti.

2012-2019 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting