RICoS, a.s., Švermova 2, Vrútky 038 61, Slovensko
Úvodná stránka

Vitajte na nových webových stránkach spoločnosti RICoS, a.s., kde nájdete všetky potrebné informácie o nás a našej činnosti.

RICoS, a.s. je spoločnosť ktorá vykonáva činnosti zamerané na realizácie stavebných činností – novostavby, rekonštrukcie, opravy od rodinných domov až po budovy občianskej vybavenosti.
Na tieto zákazky vypracujeme projekty, vykonáme inžiniersku činnosť a samostatnú realizáciu až po kolaudačné konanie.
Vo vlastnej réžii vykonávame všetky práce HSV a PSV .

Hlavnou činnosťou je vykonávanie činností Určených technických zariadení plynových tlakových, elektrických. Nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc dráhových, zdvíhacích a dopravných vozidiel. Zváranie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.

Samostatnou činnosťou je montáž a oprava ÚK a ZTI v budovách i vonkajších rozvodov.


Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 66/2001, zo dňa 19.02 2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č.513/91 Zb. Do roku 2009 hlavnou náplňou bola stavebná prevádzková údržba budov a vykonávanie opráv a montáži UTZ pre ŽSR. Od 27.05.2009 spoločnosť vykonáva hlavne revíznu činnosť na určených technických zariadeniach a po získaní oprávnenia na výkon vzdelávacej činnosti pre pracovníkov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov aj overovanie týchto pracovníkov.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 05. 01.2017 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu : RICoS, s. r. o., na nový názov spoločnosti :
RICoS, a. s..
Nový názov vznikol v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka zlúčením RICoS, s. r. o., ako nástupníckej spoločnosti a RAILWAY INSPECTION s. r. o., ako zrušovanou spoločnosťou, ďalej transformáciou RICOS, s. r. o., z právnej formy - spoločnosť s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

2012 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting