RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko
Vykonávanie určených činností podľa zákona č. 513/2009 Z.z.

Overovanie organizácií na UTZ
Overovanie UTZ
Vzdelávanie a overovanie FO a PO na UTZ
Posudzovanie technickej dokumentácie


Osvedčenia, rozhodnutia, certifikáty
Stavebná činnosť

Hlavná stavebná výroba
Pridružená stavebná výroba
Stolárske práce
Inštalačné práce

Ponuka činností

Piliere našej činnosti tvorí overovacia činnosť určených technických zariadení pre prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov a stavebné práce.

2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting